Razvojna procjena djeteta

Bolje spriječiti nego liječiti“, kaže stara narodna mudrost. I dok nam je svima ovo osnovna misao vodilja kad je riječ o djetetovu zdravlju, praćenje i procjenjivanje razvojnih obilježja još uvijek ne podliježe ovakvom načinu razmišljanja.

U nekim je državama uobičajeno da se uz tjelesna i motorička obilježja sustavno provjeravaju i prate i ona razvojna, no kod nas to nažalost nije slučaj. Dapače, ako roditelji i primijete da nešto u djetetovom ponašanju i razvoju „nije kako treba“, često se njihove sumnje odbacuju uz objašnjenja i savjete da treba pričekati jer je dijete još malo, da moraju pooštriti odgojne mjere, da su i oni bili živahni kao djeca, da dječaci ionako svime ovladavaju kasnije…

Osim toga, razvojna procjena nije svima lako dostupna. U manjim mjestima nema stručnjaka odgovarajućeg profila, a u većima se često čeka i više mjeseci.

Tako se nerijetko događa da djeca s razvojnim odstupanjem izgube puno dragocjenog vremena na čekanje i lutanje prije nego se utvrdi postoji li uopće problem i pruži im se odgovarajuća razvojna podrška.

Kako biste vašem djetetu osigurali najbolji mogući razvojni ishod, skrbite o njegovom razvoju jednako kako skrbite i o njegovom zdravlju! Za početak, važno je informirati se i upoznati s razvojnim miljokazima (važnim prekretnicama u razvoju) i ponašanjima tipičnima za određenu dob.

U tome vam mogu pomoći razvojne mape, različite knjige o dječjem razvoju i izvori poput ovog*. Ukoliko posumnjate da nešto nije kako bi trebalo biti ili uočite jasne znakove odstupanja, ne čekajte da nestanu i ne oklijevajte, već potražite pomoć stručnjaka. Za dijete je uvijek bolje da „pušete na hladno“ nego da „gurate problem pod tepih“!

Kvalitetna razvojna procjena podrazumijeva (po mogućnosti) interdisciplinarni, holistički pristup djetetu. To znači da iako svaki stručnjak promatra određeni aspekt djetetova razvoja, dobar i iskusan dijagnostičar zna da su sva područja razvoja međusobno povezana u jedinstvenu cjelinu nazvanu dijete i povezuje svoj nalaz sa djetetovim cjelokupnim ponašanjem. Sama procjena stručnjaka izrazito je važna, a razvojni testovi kojima se koriste služe za potvrđivanje ili odbacivanje pretpostavki o problemu i prikupljanje dodatnih informacija.

Kada vodite svoje dijete na razvojnu procjenu, informirajte se unaprijed o njezinu sadržaju i trajanju. Tako ćete moći pripremiti sebe i dijete na ono što vas očekuje. Osim toga, dobro je pripremiti bilješke o djetetovu ponašanju i onome što vas u razvoju brine ili napraviti kratku snimku tipične situacije koja djetetu predstavlja problem. Time ćete pomoći stručnjaku koji procjenu obavlja u kliničkim uvjetima da dobije bolji uvid u to kako dijete funkcionira u prirodnoj, svakodnevnoj situaciji.

Slušajte svoj roditeljski instinkt, potražite stručnu pomoć ako vam je potrebna i nemojte čekati jer PREVENCIJA JE NAJBOLJA INTERVENCIJA! 😉

Iva Babić, prof. logoped, sveučilišna specijalistica rane intervencije

*iako je izvor na engleskom jeziku, navedeni kriteriji mogu vam poslužiti kao okvirni pokazatelj djetetova razvoja 
psihološko-logopedski kabinet